Hidrolik Pres Nedir

07.12.2016: 11:47 AM 9918

hidrolik presler yağ (sıvı) basıncı ile çalışan preslerdir. mekanik preslerde olduğu gibi tek tesirli, çift tesirli olabilirler. veya gövde yapılarına göre açık gövdeli veya kapalı gövdeli (düz kenarlı) olabilirler. elektrik motorundaki elektrik enerjisi ile yağ basmaya yarayan pompalar döndürülerek sisteme basınçlı yağ basılır. bu basılan yağ çeşitli yön denetim valfleri ve basınç ayar regülatörleri ile denetlenerek silindirlere etki ettirilir ve silindirler ileri geri (doğrusal) hareket ederler ve mekanik enerji meydana gelmiş olur. silindirlere bağlı olan koç (hareketli kafa) aşağı yukarı hareket eder.

Yorum(lar) (0)

Hey, leave a comment...